แคตตาล็อกออนไลน์

เครื่่องชั่งรถบรรทุก 80 ตัน

หมวดหมู่สินค้า :  เครื่องชั่ง, ซ่อมเครื่องชั่ง
ตราสินค้า :  tonanasia
คำค้นสินค้า :  เครื่องชั่ง
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

เครื่องชังนําหนักรถบรรทุกระบบอิเล็คทรอนิกส์ (Fully Electronics Truck Scale)
- ขนาดพิกัด 80,000 กิโลกรัม (80 ตัน) x อ่านละเอียด 10 กิโลกรัม
- ขนาดแท่นชัง (ก x ย ) : 3 x 18 เมตร
- แท่นชังโครงสร้างทําจาก เหล็ก แบบลอย สามารถเคลือนย้ายได้
ระบบเครืองประกอบด้วย
 1.1 จอแสดงนําหนักและควบคุม
- แสดงนําหนักด้วยระบบตัวเลขสีเขียว (LED) ขนาดใหญ่สู
- สามารถเลือกหน่วยการชังได้ เช่น kg., g., Lb., oz., Ton.
- ป้องกันสัญญาณรบกวนได้เป็ นอย่างดีด้วยระบบ RATTLETRAP
- โครงเครืองทําด้วยสแตนเลส มาตรฐานกันฝุ่ นและนําสูงถึง IP66/NEMA4X
- มีปุ่ มการใช้งาน คือ ZERO, GROSS/NET, TARE, UNIT, PRINT , ตัวเลข
- มี RS232 2 พอร์ท เชือมต่อกับจอแสดงผลที 2 (Second Display) และเครืองคอมพิวเตอร์
- พลังงานไฟฟ้า : 220 VAC 50-60Hz
1.2 อุปกรณ์รับนําหนัก ( LOADCELL ) แบบ MINIATURE DOUBLE ENDED จํานวน 8 ชุด
- ยีห้อ KELI Model : QS-30T รับประกัน 2 ปี
- ขนาดรับนําหนัก ตัวละ 30 ตัน จํานวน 8 ตัว
- โครงสร้างทําด้วย Alloy steel & nickel plated / มาตรฐานการกันฝุ่ นและนํา IP-68 (ซึงเป็นระดับการกันฝุ่นและนําสูงสุด)
- มีระบบป้องกันการชังเกิน : SAFE OVERLOAD 150 % , ULTIMATE LOAD 300 % of Full Scale
  - Accuracy Class OIML R60 C3
- Rated output (mV/V) 2.0 mV/V ± 0.002
- อุณหภูมิการใช้งาน -35 ถึง +65 องศาเซลเซียส
- การติดตัง LOADCELL แต่ละตัวจัดให้มีสาย STRAP EARTH(สายดินค่อมโหลดเซลล์) ทุกตัวเพือลดความเสียหายจากฟ้าผ่า
1.3 แท่นชังนําหนัก แบบเหล็กทังชุด ขนาด ( ก x ย ) : 3 x 18 เมตร / จํานวน 1 แท่น
 - แท่นชังนํ าหนักโครงสร้างทําจากเหล็ก , แบบลอย โดยมีรายละเอียด ดังนี
 - โครงสร้างแท่นชังทังชุดทําด้วยเหล็กพ่นสี ออกแบบให้บางพิเศษเพือความสะดวกในการติดตังและสามารถเคลือนย้ายได้
 - เหล็กรองรับแนวล้อรถบรรทุกบนแท่นชัง( MAIN BEAM ) ใช้เหล็กรางนํ าพับขึนรูปตัวยู แบบชินเดียวไม่มีรอยต่อ         ขนาด : 200 x 18,000 x  270 x 9 mm. วางตามแนวล้อ ฝังละ 2 เส้ น ( 2 แนว = จํานวน 6 เส้ น )                             เพิ่มความแข็งแรงบริเวณกลางแท่นชังโดยการยึดน็อตตลอดแนว,เสริมความแข็งแรงด้านข้างโดยการเพิม Black Plate ตลอดแนว
 - เมือติดตังแล้วเสร็จ ความสูงทังหมดของเครืองสูงประมาณ 40 - 45 เซนติเมตร
 - พร้อมราวกันตกตลอดแนวเครืองชัง

สอบถาม​ข้อมูล​เพิ่มเติม

บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด

295/7-8 ถนน.ช่างอากาศอุทิศ เเขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ฝ่ายขาย: 0-2565-9370 ( 5 Autoline)

E-mail : marketing@tonanasia.com

Official Line ID: @tonanasia

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า